Werkgeversaandeel in de sociale lasten

Stel dat het werkgeversaandeel 20% van het brutoloon bedraagt.
De verplichting voor de werkgever om premie te betalen voor de werknemersverzekeringen.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.