Wettelijke bepalingen

Een ieder wordt geacht de wet te kennen', is de enige wettelijke bepaling die iedereen kent. Zelfs de beste advocaat kent maar een fractie van de 138.764 bepalingen die in Nederland van kracht zijn.


Een ieder wordt geacht de wet te kennen', is de enige wettelijke bepaling die iedereen kent. Zelfs de beste advocaat kent maar een fractie van de 138.764 bepalingen die in Nederland van kracht zijn.

Aantal regelingen
Uit onderzoek van het Nederlands Juristenblad blijkt dat op 1 december 2003:

1790 wetten
2680 algemene maatregelen van bestuur (amvb's)
7664 ministeriële regelingen
van kracht waren

Aantal artikelen
In totaal gaat het om 138.764 wettelijke bepalingen:

46.472 wetsartikelen
35.695 artikelen in amvb's
56.597 artikelen in ministeriële regelingen

Vereenvoudiging van regels
De grote hoeveelheid regels wordt al langer als een probleem gezien. De overheid is druk bezig met het vereenvoudigen van regels: het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu wil de komende jaren 100 regels schrappen terwijl Economische Zaken zich richt op administratieve lastenvermindering voor ondernemers.


Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.