Winst

Winst betekend dat de omzet (opbrengsten) hoger zijn als de gemaakte kosten over een bepaalde periode.

Men berekent de winst door eerst het bedrijfsresultaat te berekenen. Dit is het verschil tussen omzet en kosten, waarbij afschrijvingen tot de kosten moeten worden gerekend. Wanneer men dit bedrijfsresultaat corrigeert voor overige baten en lasten, bv rente, dan verkrijgt men de winst voor aftrek van belasting dus de fiscale winst met andere woorden.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.