WOZ

WOZ betekent waardering onroerende zaken. De WOZ-waarde wordt getaxeerd door de gemeente op basis van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ).
De Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) heeft gevolgen voor iedere huiseigenaar en huurder van een huis. Ook voor eigenaren en gebruikers van bijvoorbeeld bedrijfspanden, percelen grond, sportaccommodaties en schoolcomplexen heeft de Wet WOZ gevolgen. De waarde die in het kader van de Wet WOZ voor een onroerende zaak wordt bepaald wordt immers gebruikt bij het berekenen van de hoogte van verschillende belastingen.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.