Afspraken over auto van de zaak vastleggen

Leg afspraken over auto van de zaak vast
Zorgt u ervoor dat u de 'verklaringen geen privegebruik auto' die uw werknemers bij u hebben ingeleverd, in uw administratie bewaart. Hierdoor bent u gevrijwaard van loonheffing over de auto van de zaak. Blijkt de verklaring ten onrechte te zijn afgegeven – omdat de werknemer toch meer privé rijdt dan de maximaal toegestane 800 km – dan wordt de alsnog verschuldigde loonbelasting niet bij u maar bij uw werknemer nageheven. De naheffingsaanslag kan uitsluitend aan u worden opgelegd als u ervan op de hoogte bent dat uw werknemer de auto van de zaak voor meer dan 800 kilometer voor privédoeleinden heeft gebruikt.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.