Auto in privé of op de balans?

Als ondernemer met een eenmanszaak kunt u er in de meeste gevallen inderdaad voor kiezen de auto tot het ondernemingsvermogen te rekenen. De auto behoort tot het zogenaamde keuzevermogen indien u hem niet louter voor privédoeleinden gebruikt, maar wel voor maximaal 80% zakelijk gebruikt. Gezien de fiscale faciliteiten wordt er in uw geval vaak voor gekozen de auto te rekenen tot het ondernemingsvermogen. Kiest u hiervoor, dan kunt u alle kosten die u maakt voor het gebruik van uw auto, zoals
• kosten van de financiering,
• (versnelde) afschrijvingen,
• onderhoud,
• verzekering en
• brandstof
ten laste van de fiscale winst van uw onderneming brengen.

Ook kunt u de betaalde btw aftrekken als voorbelasting.

Nadelig is dat u opbrengsten met betrekking tot de auto, zoals uitkeringen en verkoopopbrengsten, moet optellen bij de winst van uw onderneming.
Voorts moet u gezien het feit dat u privé-voordeel behaalt met de auto rekening houden met een bijtelling op grond van het autokostenforfait. Deze bijtelling van minimaal 22% van de cataloguswaarde is afhankelijk van het privégebruik, maar kan nooit meer bedragen dan de kosten die ten laste van de winst worden gebracht.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.