Reiskostenvergoeding

Woon-werkverkeer
Of een werknemer nu op de fiets, met de auto of met het openbaar vervoer reist, de hoogte van de belastingvrije vergoeding is voor alle vervoermiddelen € 0,19 per kilometer. Dit gaat op zolang de afstand tussen de woning van uw personeelslid en uw bedrijf minder is dan 150 kilometer.

Sinds 1 januari 2007 kunt u de vergoeding op een ruimere manier vaststellen, waarbij u uitgaat van 214 gewerkte dagen per kalenderjaar. Bij dit aantal is rekening gehouden met vakantie, verlof en ziekte. U kunt een vaste reiskostenvergoeding geven als de werknemer op minimaal 150 dagen (70% van 214 dagen) naar de vaste arbeidsplaats reist. Als de werknemer minder dan 5 dagen per week werkt, de dienstbetrekking in de loop van het kalenderjaar is begonnen of wordt beëindigd, of de reisafstand wijzigt, moet u het aantal van 214 en 150 dagen naar evenredigheid toepassen.

Een rekenvoorbeeld:
Een werknemer werkt 3 dagen in de week en moet 25 kilometer reizen naar kantoor. Voor de reiskostenvergoeding rekent u dan met 3/5 x 214 = 128 dagen. Het totale jaarbedrag is 128 x 50 kilometer x € 0,19 = € 1.216, wat neerkomt op € 101 per maand. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de werknemer minimaal 90 dagen (3/5 x 150) naar het werk reizen.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.