Consolidatie opgave 1

Consolidatie opgave 1

Moeder BV bezit 100% van de aandelen van Dochter BV.
De balans per 31 december 2008 van Moeder BV is als volgt:


Consolidatie opgave 1.

De jaarrekening van Dochter BV is opgesteld volgens uniforme voorschriften van Moeder BV

Vraag 1: Stel het werkblad voor de balansconsolidatie per 31 december 2008 samen.
Vraag 2: Stel het werkblad voor de consolidatie van de resultatenrekening over 2008 samen.

In de praktijk wordt de grootboekrekening rekening-courant gebruikt. Dit vereenvoudigd het consolideren, ook de juistheid van de cijfers is makkelijker te controleren omdat alle schulden aan elkaar tegen elkaar worden weggestreept.
Consolidatie opgave 1

Consolidatie opgave 1

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.