Consolidatie opgave 4

Consolidatie opgave 4

Moeder BV bezit 100% van de aandelen van Dochter BV.
De balans per 31 december 2008 van Moeder BV is als volgt:

 

Consolidatie opgave 4

Toelichtingen:

Moeder BV bepaald de verkoopprijs van de diverse producten door haar kostprijs te verhogen met 25% brutowinstopslag. Moeder BV verkoopt haar producten uitsluitend aan Dochter BV.

Moeder BV bepaald de verkoopprijs van de diverse producten door haar kostprijs te verhogen met 50% brutowinstopslag. Dochter BV verkoopt alleen producten die bij Moeder BV vandaan komen.

De winst van beide BV's wordt volledig gereserveerd en men past de vermogensmutatiemethode toe.

Vraag 1: Stel het werkblad voor de balansconsolidatie per 31 december 2008 samen.
Vraag 2: Stel het werkblad voor de consolidatie van de resultatenrekening over 2008 samen.

Consolidatie opgave 4

Consolidatie opgave 4

Consolidatie opgave 4

Consolidatie opgave 4

Correcties: Met de correctiepost brengen we de post Winst 2008 van Moeder BV met € 40.000 naar beneden, waartegenover tevens de post Deelneming in Dochter BV met € 40.000 naar beneden wordt aangepast.

* De nog niet gerealiseerde intercompanywinst van € 40,000 in de post Voorraad goederen op de balans per 31/12/08 van Dochter BV moet worden geëlimineerd.

** De deelneming op de balans van de moeder wordt weer geëlimineerd tegen het eigen vermogen bij de dochter.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.