Geldstroomoverzicht

Geldstroomoverzicht.

Doel: inzicht krijgen in de opbouw van de mutatie van de liquide middelen. (In dit voorbeeld wordt alleen naar de mutatie van het BANKSALDO gekeken).

Door middel van een stappenplan is dit goed te realiseren.

Stap 1): Zet de balans van de twee te vergelijken datums naast elkaar (meestal 1 januari & ultimo eind maand of jaar).
Let erop dat de activa & passiva in evenwicht zijn !!

Stap 2): Bepaal de verschillen tussen de begin- & de eindwaarden van de balansgegevens.

Stap 3): Stel het geldstroomoverzicht op door middel van verwijzingen.

Stap 4): Vul het geldstroomoverzicht aan het de geboekte afschrijvingskosten, de investeringen & de desinvesteringen.
Denk eraan: het totaal van deze drie gegevens moet overeenkomen met de mutatie in de vaste activa !!

Stap 5): Controleer of de totale mutatie overeenkomt met het verschil van het tegoed van / de schuld aan de kredietinstelling.


Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.