Algemeen

1. Vraag om een voorlopige verliesverrekening

Verwacht u een belastingteruggaaf als gevolg van een behaald verlies uit werk en woning en/of aanmerkelijk belang, dan kunt u de inspecteur alvast vragen om een voorlopige verliesverrekening. Bij de berekening van deze voorlopige teruggaaf wordt 80% van het vermoedelijke verlies in aanmerking genomen. Dit is gunstig voor uw liquiditeitspositie.

2. Vernieuw VAR-verklaring op tijd
Een Verklaring arbeidsrelatie (VAR) is slechts één jaar geldig en eindigt dus op 31 december aanstaande. Vraag tijdig een nieuwe VAR aan, aangezien de Belastingdienst voor de afhandeling acht weken claimt.

3. Houd uw ondernemingsuren bij
Wanneer u in aanmerking wilt komen voor de ondernemersaftrek, moet u in 2006 minimaal 1225 uren besteden aan werkzaamheden in uw onderneming. Bovendien moet van uw totale werkzaamheden meer dan 50% aan uw onderneming zijn besteed. Ten aanzien van de werkzaamheden is eveneens het soort van belang. Ondersteunende activiteiten tellen namelijk niet mee. Houd dus een agenda bij om dit aan te tonen. Starters hoeven overigens niet aan deze eis te voldoen.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.