Vergoeding van BV voor verhuiskosten

Als u als directeur-grootaandeelhouder werkzaam bent in een BV en voor uw dagelijkse werkzaamheden verhuisd, is het mogelijk om een vergoeding van de BV te ontvangen. Om deze vergoeding te ontvangen moet u echter wel voldoen aan de volgende eisen:
• Als u om zakelijke redenen, in het kader van de dienstbetrekking, bent verhuisd.
• Als de verhuizing binnen twee jaar na indiensttreding van de BV heeft plaatsgevonden, terwijl bovendien de afstand woning-werk vóór de verhuizing meer dan 10 km bedroeg en door de verhuizing is afgenomen tot minder dan 10 km of door de verhuizing de afstand woning-werk wordt bekort met ten minste 50% en met ten minste 10 km.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.