Willekeurige afschrijving

Bepaalde activa of bedrijfsmiddelen kan men op willekeurige wijze afschrijven. Dit wil zeggen dat u op deze bedrijfsmiddelen in z’n geheel vrij mag afschrijven. Er zijn verschillende situaties waarin u de mogelijkheid heeft willekeurig af te schrijven. In al die situaties gelden bepaalde voorwaarden. Hierna zullen de diverse mogelijkheden kort worden beschreven.

Willekeurig afschrijven biedt u de mogelijkheid om ineens tot aan de restwaarde af te schrijven. Dat hoeft niet in alle gevallen de meest voordelige oplossing te zijn. Zo kan dit nadelige gevolgen hebben ten aanzien van de ziekenfondswet. Los daarvan is het tijdig indienen van een verzoek om de willekeurige afschrijving te mogen toepassen zeker te adviseren. U kunt altijd nog beslissen om op een normale wijze af te schrijven.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.