A+O fonds gemeenteambtenaren

Een belangrijk thema in het beleidsplan van het A+O fonds Gemeenten 2007-2010 is duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Werknemers in de gemeentelijke sector zijn relatief hoog opgeleid en vaak al wat ouder. Dat maakt gemeenten kwetsbaar bij een krappe arbeidsmarkt.

Elke 4 jaar stellen de gemeentelijke sociale partners in het A+O fonds een beleidsplan vast.

Thema's
De hoofdthema’s voor de komende beleidsperiode zijn:

  • Gemeentelijke arbeidsmarkt: ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, vraagontwikkeling bij gemeenten en het regionale en sectorale
    arbeidsmarktbeleid
  • Inzetbaarheid, breed en duurzaam: het vergroten, verbreden en verlengen van de inzetbaarheid van medewerkers.
  • Gezond werk: voor de bevordering van duurzame inzetbaarheid.

Projecten
Naast de 3 hoofdthema’s is er in het beleidsplan ruimte voor vernieuwende projecten op het terrein van Arbeidsmarkt en HRM.

Betere interactie nodig
De term duurzaam wordt mijns inziens te pas en te onpas gebruikt. Het woord is een aantal jaren geleden geassocieerd met onze leefomgeving om een reductie op de belasting van het milieu te bewerkstelligen. Al sinds jaar en dag wordt ambtenaren verweten te weinig flexibel en mobiel te zijn. De stimulans om ambtenaren langer inzetbaar te houden in hun functie of in de organisatie lijkt me geen nieuwe oplossing. Ik zie meer in een betere interactie tussen bedrijfsleven en overheid. De ervaren, oudere persoon uit het bedrijfsleven die de jacht naar winst en omzet wel heeft gehad is mogelijk geïnteresseerd in een meer maatschappelijke invulling van zijn leven, terwijl de ervaren, oudere ambtenaar zijn kennis en kunde nog ten dienste kan stellen aan het bedrijfsleven. Ik pleit dus voor een betere interactie tussen beide werelden. Laat de jongeling zich toeleggen op de uitdaging in het bedrijfsleven en laat de oudere medemens een professioneel opererende overheid versterken.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.