LIAS software gemeentespecialisten

LIAS is een onafhankelijk bestuurlijk informatie systeem dat zich richt op het samenstellen en bewaken van gemeentelijke begrotingen en rekeningen. De kracht ligt met name in het combineren van cijfers met beleidsmatige teksten. De teksten voor de programmabegroting en jaarrekening, maar ook kwartaalrapportages, managementcontracten en managementrapportages, worden in LIAS bewerkt en bewaard.

Door middel van een directe koppeling naar MS Office blijft het invoeren van de teksten vertrouwd en garandeert het systeem altijd up-to-date teksten en cijfers. Financiële gegevens en beleidsmatige gegevens kunnen onafhankelijk van elkaar worden ingevoerd. LIAS zorgt voor het samenvoegen van deze twee werelden.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.