Solvabiliteit

De balans geeft inzicht in de solvabiliteit van een onderneming.

De solvabiliteit is de mate waarin de onderneming op langere termijn aan haar totale verplichtingen kan voldoen.

1.Solvabiliteit Totale Vermogen = totale vermogen / vreemd vermogen
2.Solvabiliteit Eigen Vermogen = eigen vermogen / vreemd vermogen

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.