Budget & tarieven

Budget & tarieven

De in blauw aangegeven afdelingen worden per uur gecalculeerd de overige afdelingen
worden als een toeslag in de kostprijsberekening opgenomen.


In bovenstaande opstelling wordt dus zo'n 26% van de kosten als toeslag doorberekend.
Deze toeslag (over de uurtarieven) is in het totaal dus ruim 35%.

In het voorbeeld is voorbij gegaan aan de mogelijkheid om al een stuk indirect terug te halen
als toeslag op de inkoopkosten. De wijze van het verbijzonderen is altijd bedrijfsafhankelijk.

Kosten van personele afdelingen dienen in principe doorbelast te worden aan de overige
afdelingen op basis van het aantal fte's op die afdelingen.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.