De bonussen

Vrijwel dagelijks zijn de bonussen op een negatieve manier in het nieuws. Het zou de oorzaak van de kredietcrisis zijn, het zou de kloof tussen arm en rijk alleen maar vergroten en het zou oneerlijk zijn, omdat de lonen van de gemiddelde medewerker worden bevroren terwijl de managers flinke bonussen ontvangen. Bovendien zou het noodlijdende ondernemingen belachelijk veel geld kosten

Uit recent onderzoek blijkt dat ruim 6 procent van de Nederlandse managers hun bonus heeft moeten inleveren. Nog eens 13 procent leverde hem ten dele in.
Maar volgens economen is de bonus niet per definitie slecht. De bonus draagt niet de schuld van de kredietcrisis. Bonus is eigenlijk niet het juiste woord. Economen hebben het liever over variabel belonen. Een bonus lijkt een extraatje. Maar dat is het niet, voor veel managers bestaat hun inkomen uit variabele beloningen. Het is een belangrijke instrument om de doelen van de organisatie te realiseren. De mensen op de werkvloer moet je juist aansturen op korte termijn en belonen kan daarbij helpen. Een bonus helpt bovendien een bedrijf mee te ademen met de markt. Juist in deze tijd heb je mensen nodig die een stapje harder willen zetten. Daar past dus ook een bonus bij. Als je maar van te voren helder aangeeft op basis van welk criteria mensen hun extra beloning kunnen verdienen. Om goede mensen

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.