Het middel tegen RSI : de Sneltoets

© / ® / ™  Alt+Ctrl+C / Alt+Ctrl+R / Alt+Ctrl+T
Afdrukken / Afdrukvoorbeeld  Ctrl+P / Ctrl+F2
Annuleren  Esc
ASCII waarde tekencode  Alt+X
AutoOpmaak  Ctrl+K
Autotekst toepassen / maken  F3 / Alt+F3
Bladwijzer bewerken  Ctrl+Shift+F5
Centreer alinea  Ctrl+E
Cursief  Ctrl+l
Datum invoegen  Ctrl+Shift+D
Deelvenster sluiten  Ctrl+Shift+S
Deelvensters (document splitsen)  Alt+Ctrl+S > kies > Enter
Eindnoot  Alt+Ctrl+D
Grieks lettertype  Ctrl+Shift+Q
Help  F1
Herhaal laatste opmaak  F4 of Ctrl+Y
Hoofdletters / Initiaal / Kleine letters  Shift+F3 > Shift+F3 > Shift+F3
Hoofdletters / Klein kapitaal  Ctrl+Shift+A / Ctrl+Shift+K
Hyperlink invoegen  Alt+Ctrl+H
Inspringen hangend, vooruit / terug  Ctrl+T / Ctrl+Shift+T
Inspringen vooruit / terug  Ctrl+M / Ctrl+Shift+M
Kolom selecteren  Ctrl+Shift+F8
Kopieren  Shift+F2 > selecteer > Enter
Kopieren / Knippen / Plakken  Ctrl+C / Ctrl+X /Ctrl+V
Koptekst / voettekst als vorige  Alft+Shift+R
Lettergrootte groter  Ctrl+Shift+< of Ctrl+] (per punt)
Lettergrootte kleiner  Ctrl+Shift+> of Ctrl+[ (per punt)
Lettergrootte opgeven  Ctrl+Shift+P (menubalk)
Lettertype kiezen  Ctrl+D of Ctrl+Shift+F (menubalk)
Macro’s  Alt+F8
Markeren voor bronvermelding  Alt+Shift+I
Markeren voor index / inhoud  Alt+Shift+X/ Alt+Shift+O
Menubalk activeren  F10
Menu-item verwijderen  Alt+Ctrl+-
Nieuw document  Ctrl+N
Nieuwe alinea / regel / pagina  Enter/Shift+Enter/ Ctrl+Enter
Nummerveld invoegen  Alt+Ctrl+L
Ondersptrepen enkel / dubbel / word  Ctrl+U / Ctrl+Shift / Ctrl+Shift+W
Ongedaan maken  Ctrl+Z
Openen document  Ctrl+O
Opmaak alinea neutraliseren  Ctrl+Q
Opmaak kopieren / plakken  Ctrl+Shift+C / Ctrl+Shift+V
Opmaak tekst neutraliseren  Ctrl+Shift+C / Ctrl+Shift+V
Opmaak weergeven  Shift+F1
Opmaakprofiel  Ctrl+Shift+S
Opmaakprofiel KOPx aan  Alt+Ctrl+X (x=1-3)
Opmaakprofiel KOPx bekijken  Alt+Shift+x (x=1-3)
Opmaakprofiel standaard  Ctrl+Shift+N
Opmerking invoegen  Alt+Ctrl+M
Opslaan / Opslaan als  Ctrl+S / F12
Opsomming  Ctrl+Shift+L
Paginanummer  Alt+Shift+P
Regelafstand, 1-1,5-2  Ctrl+1/Ctrl+5/Ctrl+2
Samenvoegen naar printer / doc.  Alt+Shift+M/ Alt+Shift+N
Samenvoegen voorbeeld  Alt+Shift+K
Samenvoegveld  Alt+Shift+F
Script-editor  Alt+Shift+F11
Selecteer alles  Ctrl+A
Selecteren word/ zin / alinea  F8/F8/F8
Selectie kleiner maken  Shift+F8
Sluiten document  Ctrl+F4
Snelmenu  Shift+F10(vgl. Rechtsklik)
Spatie (hard)  Ctrl+Shift+spatiebalk
 Spelfout, volgende  Alt+F7
 Streepje hard/zacht  Ctrl+Shift+- / Ctrl+-
 Streepje M-breed / N-breed  Alt+Ctrl+Num-/Ctrl+Num-
Subdocument<> Hoofddocument Ctrl+\
Subscript / Superscript Ctrl+=/ Ctrl+Shift+=
 Synoniemen Shift+F7
Taakvenster Ctrl+F1
Taakvenster ‘Onderzoeken’ Ctrl+Shift+O
Taal/ Taalopties Alt+Ctrl+F7 / F7
Tabel splitsen Ctrl+Shift+Enter
Terug naar vorige cursorpositie Shift+F5(tot 3x)
Tijd invoegen Alt+Shift+T
Toetsenbord aanpassen Alt+Ctrl+Numplus
 Uitlijnen alinea L/R Ctrl+L / Ctrl+R
 Uitvullen / Verdeeld uitvullen Ctrl+J/ Ctrl+Shift+J
 VBA-editor  Alt+F11
 Veld bijwerken  F9
 Veld bijwerken (link)  Ctrl+Shift+F7
 Veld code weergeven  Alt+F9
 Veld dubbelklik  Alt+Shift+F9
 Veld invoegen (blanco)  Ctrl+F9
 Veld ontkoppelen  Ctrl+6 of Ctrl+Shift+F9
 Veld vergrendelen / ontgrendelen  Ctrl+3 / Ctrl+4
 Veld, volgende/vorige  F11/ Shift F11
 Vensters herstel(Word vensters)  Alt+F5
 Vensters maximaal (W-vensters)  Alt+F10
 Verbogen tekst  Ctrl+Shift+H
 Vertalen  Alt+Shift+F7
 Vervangen  Ctrl+H
 Verwijder woord L/R  Ctrl+Backspace / Ctrl+Del
 Vet  Ctrl+B
 Voetnoot  Alt+Ctrl+F
 Weergave, Overzicht/Pagina  Alt+Ctrl+B / Alt+Ctrl+K
 Weergeven alineatekens etc.  Ctrl+Shift+8
 Wijzigingen bijhouden(redigeren)  Ctrl+Shift+E
 Wissel naar deel- of taakvensters  F6
 Witruimte tussen regels  Ctrl+0 (nul)
 Woorden tellen  Ctrl+Shift+G
 XML weergave  Ctrl+Shift+X
 Zoeken / Zoeken herhalen  Ctrl+F / Shift+F4

Navigatietoetsen

Alinea omhoog/ omlaag Ctrl+Pijl omhoog/ omlaag
Begin / Einde document Ctrl+Home / Ctrl+End
Begin / Einde kolom Alt+PgUp / Alt+PgDn
Begin / Einde regel Home / End
Begin / Einde rij Alt+Home / Alt+End
Begin/ Einde Scherm Alt+Ctrl+PgUp/ PgDn
Ctrl+PgUp / PgDn toewijzen Alt+Ctrl+Home
Ga naar Ctrl+G of F5
Woord L / R Ctrl+Pijl links / rechts

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.