Minder regels voor werktijden

Er gaan minder regels gelden voor het maximale aantal uren dat iemand mag werken en voor nachtarbeid. Verder verdwijnen de aparte regels voor overwerk uit de wet en worden afspraken over pauzes een zaak van werkgevers en werknemers. Dit staat in het wetsvoorstel ter vereenvoudiging van de Arbeidstijdenwet, waarmee de ministerraad onlangs heeft ingestemd. In de nieuwe Arbeidstijdenwet komen nog maar vier regels over de maximum arbeidstijd te staan. Dit in tegenstelling tot de huidige twaalf regels. Zo komt er een maximum arbeidstijd van 12 uur per dienst en 60 uur per week. Nu geldt nog een maximum van 10 uur per dienst. Daarnaast mag een werknemer in de toekomst in een periode van 4 weken gemiddeld maximaal 55 uur per week werken en per 16 weken gemiddeld 48 uur. In de huidige situatie is dat nog 45 uur per 13 weken.

Verder komt er meer ruimte bij nachtarbeid. Wel blijft de wet werknemers extra bescherming bieden: een nachtdienst mag niet langer zijn dan 10 uur.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.