Verborgen gebreken Pc gebruik.

Op de werkplek draait het niet alleen om veiligheid, valgevaar, bescherming tegen chemische stoffen of gevaarlijke machines. Ook medewerkers die achter een beeldscherm werken kunnen klachten krijgen.

En dan hebben we ook de RSI/CANS, maar ook aan rugpijn irritatie van de ogen, hoofdpijn en vermoeidheid. Door overwerk, werkdruk, een verkeerde houding of een verkeerde werkplek kunnen deze klachten nog verergerd worden. Genoeg redenen om als werkgever goed op te letten!

Medewerkers die achter een beeldscherm werken zitten vaak heel lang in dezelfde houding, herhalen bepaalde bewegingen steeds en staren voortdurend naar het beeldscherm.

Dit allemaal kan leiden tot verschillende gezondheidsklachten. Als de regels omtrent beeldschermwerk goed wordt toegepast, dan vergroot je de kans op verminderen van deze klachten. Dit wordt bespaart in het ziekteverzuim en schadeclaims.

Doordat de medewerker langer achter elkaar beeldschermwerk doet vergroot je de kans op klachten. In het Arbo-wet is opgenomen dat werknemers na 2 uur beeldschermwerk iets anders moeten gaan doen of even moeten gaan pauzeren. We praten over een onderbreking van minstens 10 minuten.

Het is verstandig om de personeel maximaal 6 uur per dag beeldschermwerk te verrichten. Het is niet verplicht. Echter na 6 uur beeldschermwerk is er een verhoogde kans op RSI/CANS. Daarom is het verstandig dat er een afwisseling plaats vindt. Dit kunt u regelen via een pauzesoftware.

Afwisseling is belangrijk via de computerapparatuur en een ergonomisch verantwoorde inrichting van de werkplek wordt de kans op klachten bij uw personeel verminderd.
Voor de computer geld een aantal eisen die zijn opgenomen in de Arbo-wet (artikel 5.1-3).

Het is verstandig om te zorgen dat de werkplekopstelling voldoet aan de volgende drie eisen

De afstand tussen het beeldscherm en de medewerker moet minstens 50 cm zijn. Tevens moet het beeldscherm ook verstelbaar en goed leesbaar zijn.

• Het toetsenbord moet een aparte en mobiel onderdeel zijn die ook in hoogte verstelbaar is.
• Er moeten goed zichtbare maar vooral leesbare tekens zijn met een makkelijke indeling.

• De muis moet zo plat mogelijk zijn – het mag niet hoger zijn dan 4 cm. Vervolgens moet het zo dicht mogelijk bij het toetsenbord liggen. Tevens moet de muis niet te snel ingesteld worden en moeten de linker en rechterknop verstelbaar zijn. Laptops voldoen en niet aan deze eisen. Daarom mogen de medewerker niet langer dan twee uur per dag mee werken, tenzij u ze bijvoorbeeld koppelt aan een dockings station.


Voetenbankjes

Een werkgever moet een ergonomisch ingerichte werkplek zorgen. De personeel moet zijn tafel, stoel en apparatuur helemaal aan zijn lichaam kunnen aanpassen. Het is ook verstandig om aan uw personeel voor te lichten hoe ze het beste hun werktafel en stoel optimaal kunnen instellen.

Uw werknemer moet in een rechte houding achter zijn bureau zitten. Zijn schouders moeten ontspannen zijn, De armen moeten vrij kunnen hangen, maar de onderarm moet ondersteund worden. De voeten moeten plat op de grond kunnen staan.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.