Werknemer overleden en dan?

Als een werknemer komt te overlijden is dit  voor de nabestaanden, vrienden en kennissen veelal een drama. Dit heeft echter ook een impact voor zijn of haar collega’s en de werkgever. In dit artikel een kort overzicht van een aantal zaken waar u aan moet denken als werkgever. 1. arbeidsovereenkomst eindigt op de dag van overlijden (en dus niet op de laatste dag van de maand van het overlijden);

2. u moet de werknemer afmelden bij de uitvoeringsinstelling

3. u moet de werknemer afmelden bij de collectieve ziektekostenverzekeraar, het pensioenfonds, de WAO verzekering en overig afgesloten verzekeringen van de overleden werknemer

4. u hoeft de werknemer – sedert 1 januari 2004 – niet meer bij het ziekenfonds af te melden, deze krijgen automatisch bericht van de uitvoeringsinstelling

5. er moet een eindafrekening voor de overleden werknemer worden opgesteld, denk hierbij aan:
• laatste salaris
• vakantietoeslag/ vakantiegeld
• afrekening gratificaties/ winstdelingen
• afrekening vakantiedagen
• afrekening lease auto
• afrekening PC Privé
• verlofsparen

6. u kunt een belastingvrije uitkering aan de nabestaande doen. Dit komt in de praktijk veel voor. Een uitkering mag onbelast maximaal 3 keer het bruto maandloon zijn. Het maandloon is hierbij het bruto maandloon te vermeerderen met 1/12 van het vakantiegeld en de gegarandeerde beloningen (13e maand etc). Als u meer wilt betalen is alles belast, dit is dus niet verstandig !

7. een uitkering waarop de werknemer geen recht had (geen aanspraak) is onbelast, dit kan bijvoorbeeld zo zijn als u voor de werknemer een overlijdensrisico verzekering heeft afgesloten

Tenslotte
Geeft u de laatste salarisstrook persoonlijk bij de nabestaanden af, bij voorkeur door een leidinggevende. Neemt u waarnodig de papierwinkel met de nabestaanden door, dit omdat ze veelal in een roes leven en veelal niet weten wat te doen.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.