Levensloop

Wat is het?
Wettelijke regeling ter vervanging van de VUT en prépensioenregeling, met als doel het mogelijk te maken om werk en privé beter te kunnen combineren.

Voor wie?
Alle werknemers die in Nederland werken

Wat kan je ermee?
Maximaal 12% per jaar van je brutoloon sparen, om dit later te gebruiken om inkomen te hebben tijdens een periode waarin je niet werkt. De levensloopregeling kan in overleg met de werkgever gebruikt worden voor elke vorm van verlof, zoals:

  • eerder met pensioen
  • tussentijds tijdelijk stoppen met werken (sabbatical)
  • zorgverlof
  • ouderschapsverlof
  • adoptieverlof
  • verlof voor stervensbegeleiding
  • educatie verlof

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.