Meer geld uit uw pensioen halen

Het wettelijk pensioen is niet echt royaal te noemen, zeker niet wanneer u er dezelfde levensstijl op na wilt houden. Het komt er dus op aan om uw geldzaken zo te organiseren dat u na uw pensioen een behoorlijk inkomen behoudt. WR geeft jou een aantal tips om meer uit je pensioen te halen. Tip 1 : Langer werken

Vanuit financieel oogpunt loont het om zo lang mogelijk te blijven werken. De duur van de loopbaan speelt immers een belangrijke rol bij de berekening van uw pensioen. De wettelijke pensioenleeftijd voor mannen is 65 jaar na een loopbaan van 45 jaar. Vrouwen zitten in een overgangsfase. Hun wettelijke pensioenleeftijd bedraagt momenteel nog 64 jaar, maar vanaf 1 januari 2009 wordt dit gelijkgeschakeld met de pensioenleeftijd van mannen. Hoe vroeger u stopt met werken, hoe lager het wettelijk pensioen zal zijn. Voor zelfstandigen is vroeger stoppen nog nadeliger. Voor hen geldt immers een pensioenmalus van enkele procenten per jaar dat ze vroeger met pensioen gaan. Het Generatiepact voorziet ook een pensioenbonus aan werknemers die aan de slag blijven na hun 62ste. jaar.

Tip 2: Spaar zo lang mogelijk

Heeft u de leeftijd van 60 jaar bereikt, dan kunt u het kapitaal opnemen. Hoe verleidelijk dat ook klinkt, toch is het beter om verder te sparen. In het jaar van uw 60ste verjaardag wordt automatisch een eindbelasting van 10 procent op het kapitaal ingehouden. Spaart u na uw 60ste echter verder, dan is dat fiscaal lonend. U krijgt immers uw geld uitbetaald zonder afhouding van extra belastingen. 60-plussers genieten ook nog van het fiscale voordeel van pensioensparen. Tot uw 65ste betaalt de fiscus immers 30 tot 40 procent terug van elke storting. U kan niet van dit systeem genieten, wanneer u het pensioencontract na uw 55ste afgesloten hebt.

Tip 3: Maak een financieel plan

Om te berekenen hoeveel geld u nodig heeft om comfortabel met pensioen te gaan, wordt in de literatuur vaak de regel van 25 aangehaald. Stel dat u tijdens het eerste jaar van uw pensioen een extra inkomen van 400 euro per maand nodig hebt of 4.800 euro per jaar, dan vermenigvuldigt u dat jaarinkomen met 25 om het vereiste kapitaal te kennen. Bovenstaand voorbeeld leert dat u een bedrag van 120.000 euro nodig heeft om levenslang het gewenste inkomen op te nemen, jaarlijks geïndexeerd met 3 procent om de inflatie bij te benen.

Tip 4 : Bijklussen na het pensioen

Naast langer werken en veel sparen, is er nog een andere manier om het inkomen na uw pensioen op peil te houden, namelijk via een bijverdienste. Gepensioneerden hebben verschillende redenen om bij te klussen: ze voelen zich nog te goed om volledig te stoppen met werken, willen hun sociale contacten onderhouden, hun wettelijk pensioen aanvullen of hun kennis en ervaring doorgeven. Gepensioneerden mogen echter niet onbeperkt bijverdienen. De limietbedragen variëren naargelang de aard van de activiteit (werknemer of zelfstandige), de leeftijd (al dan niet de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar bereikt), de aard van het pensioen (rust- of overlevingspensioen) en de gezinslast (aantal kinderen ten laste). Sinds 1 januari 2006 zijn gepensioneerde werknemers die de wettelijke pensioenleeftijd bereikt hebben en na de ingangsdatum van hun pensioen een beroepsactiviteit willen opnemen, niet meer verplicht om dit aan te geven. Voor alle anderen - de min-65-jarigen, de grensarbeiders, de echtgenoten van gepensioneerde 65-plussers - blijft de huidige aangifteplicht voorlopig gelden. Werknemers die vervroegd met pensioen willen gaan, zullen dit op termijn ook niet meer hoeven melden.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.