Pensioen bij echtscheiding

Ook voor het pensioen heeft de echtscheiding gevolgen

Bijzondere aandacht voor pensioen bij echtscheiding bestaat sinds de Hoge Raad in 1981 in het beroemde Boon/Van Loon-arrest oordeelde dat ook pensioenrechten toegekend aan de werknemer, zonder enige compensatie voor de ex-echtgenoot.

Vanwege aanhoudende onduidelijkheid in de praktijk over de berekeningswijze van de verdeling is per 1 mei 1995 de Wet Verevening Pensioen bij Scheiding (WVPS) ingevoerd. Door deze wet moet het tijdens het huwelijk opgebouwd ouderdomspensioen worden verdeeld (verevend). Hierbij wordt geen rekening gehouden met het van toepassing zijnde huwelijksgoederenregime. Bij de verevening krijgt de ex-echtgenoot recht op de helft van het door de werknemer gedurende het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen

De echtscheidingsregeling voor het partnerpensioen is niet in de WVPS opgenomen, maar in de Pensioenwet (PW). Met toepassing van deze wet behoudt de ex-echtgenoot bij echtscheiding recht op een zogenaamd bijzonder partnerpensioen. Het bijzondere partnerpensioen bestaat uit het tot aan de echtscheidingsdatum opgebouwde partnerpensioen inclusief het over de voorhuwelijkse periode opgebouwde deel. Een dergelijk partnerpensioen vervalt bij echtscheiding

 

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.