Pensioenbreuk

Een pensioenbreuk ontstaat als de deelname aan een pensioenregeling beëindigd wordt en heeft bijna altijd pensioenverlies tot gevolg, mits afspraken gemaakt kunnen worden om dit te voorkomen.

Inmiddels zijn er wel wat oplossingen bedacht en doorgevoerd, maar het zijn in feite deeloplossingen: niet alle pensioenbreuken kunnen ermee worden genezen.

Een oplossing voor pensioenbreuk is onder andere Waardeoverdracht.

  • Bij waardeoverdracht moet een berekening van de contante waarde van de opgebouwde aanspraken plaatsvinden volgens vastgestelde procedures en rekenregels. Alle pensioenuitvoerders zijn gehouden deze regels te hanteren.
  • Werknemers hebben het wettelijk recht om hun opgebouwde pensioenrechten mee te nemen naar de pensioenuitvoerder van hun nieuwe werkgever. Het maakt daarbij niet uit of de pensioenregelingen van de oude en de nieuwe werkgever op elkaar lijken.
  • Het recht op waardeoverdracht geldt niet als er sprake is van een collectief ontslag. De oude pensioenuitvoerder hoeft in een dergelijke situatie niet mee te werken aan waardeoverdracht. Deze uitzondering is bedoeld om te voorkomen dat de aanspraken van degenen die achterblijven in het fonds onvoldoende gewaarborgd zijn.
  • Het recht op waardeoverdracht geldt alleen voor nieuwe gevallen. Mensen die al voor 8 juli 1994 een pensioenbreuk hebben opgelopen houden die pensioenbreuk. Wellicht zijn hierover op individuele basis afspraken te maken met de pensioenuitvoerder.
  • Een aantal grotere pensioenfondsen, waaronder het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP), en het Bedrijfspensioenfonds voor de metaal-industrie, hebben afgesproken mee te werken aan het onderling repareren van oude pensioenbreuken.
  • Ook werknemers die tijdelijk stoppen met werken kunnen gebruik maken van het wettelijk recht op waardeoverdracht. Hetzelfde geldt voor mensen die tussen het verlaten van de oude pensioenregeling en het toetreden tot de nieuwe regeling werken bij een bedrijf waar geen pensioenvoorziening is geregeld. Het wettelijk recht op waardeoverdracht geldt voor deze mensen echter pas wanneer de beëindiging van de deelname aan de oude regeling na 8 juli 1994 valt.
  • Laat u goed adviseren over waardeoverdracht.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.