Pensioensystemen

Pensioenregelingen verschillen onderling sterk in wat zij uiteindelijk aan pensioen bieden.

De verschillende pensioensystemen:

Gemiddeld loonregelingen
In het gemiddeld loonsysteem (ook wel opbouwsysteem genoemd) wordt het pensioen gebaseerd op het gemiddelde loon van de werknemer. Het uiteindelijke ouderdomspensioen (inclusief AOW) na 40 pensioenopbouwjaren is een percentage (meestal 70%) van het loon dat in die tijd gemiddeld verdiend werd.

Eindloonregelingen
In een eindloonsysteem is het uiteindelijke pensioenresultaat na 40 pensioenopbouwjaren een bepaald percentage (vaak 70%) van het laatstverdiende loon.

NADELEN eindloonsysteem:
Voor de werkgever heeft het eindloonsysteem bepaalde nadelen. Een salarisverhoging werkt niet (zoals bij de gemiddelde loon-regeling) alleen door in de toekomstige dienstjaren maar heeft ook effect op het opgebouwde pensioen uit eerdere dienstjaren. De werkgever wordt bij een salarisverhoging geconfronteerd met een tekort aan opgebouwd pensioen over het verleden. Dat betekent dat er in eindloonregelingen na iedere salarisverhoging 'backservice' gefinancierd moet worden over de opbouwjaren uit het verleden.

Backservice is: Het bedrag dat bij loonsverhoging over de achterliggende dienstjaren moet worden bijbetaald om een pensioen te verkrijgen dat is gebaseerd op het laatstverdiende loon, ook wel achterbalkon genoemd. Om deze gevolgen te voorkomen zijn de meeste eindloonregelingen aangepast. Bij zogenaamde gemitigeerde, of gematigde eindloonregelingen wordt het loon over de laatste jaren voor de pensionering gemiddeld. Dat heeft bovendien als voordeel dat iemand het aan het eind van zijn loopbaan zonder ernstige gevolgen voor zijn pensioen, rustiger aan kan doen. In de zuivere eindloonregelingen betekent teruggaan in salaris aan het einde van de loopbaan, dat het in het verleden opgebouwde pensioen wordt teruggebracht tot het niveau van het laatstverdiende, lagere loon.

Beschikbare premieregelingen
Bij een beschikbare premieregeling wordt geen pensioen toegezegd, maar stelt de werkgever ieder jaar een premie beschikbaar, waarvoor de werknemer zelf een pensioenvoorziening kan treffen via een verzekeraar.

Mannelijke en vrouwelijke werknemers kunnen voor dezelfde premie bij een verzekeraar meestal niet evenveel pensioen kopen. Vrouwen moeten over het algemeen meer betalen voor een ouderdomspensioen dan een man omdat zij gemiddeld langer leven. Nabestaandenpensioenen zijn voor hen over het algemeen weer goedkoper.
Beschikbare premieregelingen laten ook grote verschillen in pensioenresultaat zien tussen jonge en oudere werknemers. De premie van oudere werknemers kan minder lang rente trekken dan de premie van de jongeren. Daardoor is het uiteindelijke pensioenresultaat van een gulden premie voor een oudere werknemer aanzienlijk lager.

Vaste bedragenregelingen
Een vaste bedragenregeling is een pensioenregeling waarbij op basis van een bepaalde periode van deelneming een vast bedrag aan pensioen wordt toegekend onafhankelijk van de hoogte van het salaris.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.