Cash flow ratio

De cash flow ratio of kasstroombenadering is een variant van de interest-coverage ratio. Hoe hoger de uitkomst van deze ratio des te eenvoudiger de onderneming aan haar verplichtingen aan de verschaffers van het lang vreemd vermogen kan voldoen.                                                 Totaal resultaat* + jaarlijkse afschrijvingen
Cash flow ratio I = ----------------------------------------------------------------------------- 
                                      Rentelasten + aflossingen op lang vreemd vermogen

Een ander kengetal waarin de cash flow een belangrijke rol speelt is de berekening van de termijn waarop het lang vreemd vermogen kan worden afgelost door zelffinanciering. 

                                                           Lang vreemd vermogen
Cash flow ratio II = ( ---------------------------------------------------------------) X 1 jaar
                                           Totaal resultaat* + jaarlijkse afschrijvingen

* onder totaal resultaat wordt hier verstaan de som van de netto winst en de rentelasten. Hieruit wordt de vergoeding betaald aan de verstrekkers van zowel het eigen vermogen als het vreemd vermogen.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.