Interest coverage ratio

Interest coverage ratio, of interest dekkingskengetal, geeft aan hoeveel maal een onderneming haar interestlasten verdient. Het is om die reden een maatstaf voor de mate waarin de winst voor interest en belasting kan terugvallen zonder dat de onderneming in financiële moeilijkheden komt. Ook geeft dit kengetal aan in hoeverre de onderneming nog leningen, met de daaraan verbonden interestlasten, aan kan gaan. De norm voor deze waarde is 3 tot 5 maal.                                               Winst voor interest en belasting
Interest coverage ratio =  --------------------------------------------
                                                         Betaalde interest

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.