Current ratio

Met dit kengetal kunt u de financiële toestand en specifiek de liquiditeit van een bedrijf meten. Het geeft de mate aan waarin de verschaffers van het kort vreemd vermogen uit de vlottende activa betaald kunnen worden. Dit kan berekend worden door middel van de volgende formule:

                                 Vlottende activa
Current ratio = ( ---------------------------- )
                            Kort vreemd vermogen Een gezonde waarde voor dit kengetal ligt boven de 1. Alleen dan kan aan de schuleisers tegemoet worden gekomen. Echter, in de vlottende activa kan sprake zijn van een incourante voorraad en dubieuze debiteuren. Algemeen geldt daarom een waarde tussen de 1,5 en 2 als gezond. Dit is wel afhankelijk van de onderneming.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.