Debt Ratio

De debt ratio is een kengetal en geeft aan in welke mate een bedrijf is gefinancierd met vreemd vermogen. Daarnaast kun je met dit kengetal ook geeft deze ratio aan in welke mate er nog vreemd vermogen aangetrokken kan gaan worden. De formule voor de debt ratio : Vreemd vermogen / Totaal vermogen
De normwaarde is 0,75. Ofwel het vreemd vermogen mag driekwart van het totale vermogen zijn. Is dat minder, dan is er ruimte voor het aantrekken van meer vreemd vermogen. Hoe hoger het getal, hoe slechter de mogelijkheid om aan je lange termijn schulden te kunnen voldoen (solvabiliteit).

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.