Rentabiliteit eigen vermogen

Onder rentabiliteit wordt verstaan de mate van winstgevendheid dus de verhouding tussen de vermogensopbrengst die een onderneming gedurende een bepaalde periode heeft gerealiseerd, en het vermogen waarmee die opbrengst is verkregen. Met de vermogensopbrengst wordt het bedrag bedoeld dat van de totale bedrijfsopbrengsten overblijft wanneer daar alle bedrijfskosten, exclusief de betaalde rente, van zijn afgetrokken.

De rentabiliteit van het eigen vermogen (afgekort tot REV) is een kengetal dat het gerealiseerde rendement aangeeft van het geïnvesteerde eigen vermogen vóór of ná belasting.

  • voor belasting

  • na belasting

Hefboomwerking

 

RTV = Rentabiliteit totaal vermogen
RVV= Rentevoet vreemd vermogen

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.