Direct-Costing Methode

De directe kosten methode is een kosten calculatiemethode waarbij alleen de variabele kosten aan de kostendragers (producten, diensten) worden toegewezen. Alleen de variabele kosten, die direct zijn toe te rekenen aan een product, worden dus meegenomen. De vaste, direct toe te rekenen kosten (financieel) (van bijvoorbeeld gebruikte machines speciaal voor dat product) en de algemene kosten (overhead) worden direct ten laste van de resultatenrekening gebracht. Op deze wijze is inzichtelijk, tegen welke minimale prijs het product nog verkocht kan worden, terwijl dit nog een bijdrage levert aan de vaste, respectievelijk indirecte kosten. Bijvoorbeeld voor de prijsstelling van een extra order kan dit een relevante kostprijsberekening zijn, je kan dan eventueel beslissen dat je producten tegen deze verkoopsprijs worden verkocht. Winst maak je dan niet meer maar je maakt wel je kosten goed, het is dus wel gunstig voor je omzet. Uiteraard kan je dit niet altijd blijven doen en moet over een langere periode gerekend de marge op het product ook de vaste en indirecte kosten dekken om winst te kunnen maken. Soms kan het verstandig zijn om het op korte termijn af en toe wel te doen.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.