Verliesverrekening

Als je verliest draait in een jaar mag je dat verlies mede verrekenen met de (belastbare) winsten van eerdere of komende jaren. Dit heet 'carry back' en 'carry forward'. Vanaf 2007 zijn er tijdsbeperkingen gesteld aan de verliesverrekening.

De voorwaartse verliesverrekening is beperkt tot 9 jaar en de achterwaartse verliesverrekening tot 1 jaar. Er geldt een overgangsrecht, wat inhoudt dat tot en met 2011 alle nog niet verrekende verliezen alsnog kunnen worden verrekend. Voor de volledigheid: Het is belangrijk dat zeventig procent van het bedrijf in dezelfde handen blijft.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.