Teveel betaalde premie Zorgverzekeringswet komt terug

Heeft een van uw werknemers meerdere werkgevers? Dan is het mogelijk dat u teveel zorgpremie voor die werknemer betaalt. De eventueel teveel betaalde premie Zorgverzekeringswet (Zvw) krijgt u terug van de belastingdienst.
U moet als werkgever de inkomensafhankelijke premie Zvw van 6,5% aan uw werknemers vergoeden (tot een maximumloon van € 30 015). Dat betekent een jaarlijkse maximum bijdrage van € 1951 aan Zvw-bijdrage per werknemer. Heeft uw werknemer meerdere werkgevers, dan kan het zo zijn dat het totaal aan betaalde Zvw-bijdrage voor uw werknemer het maximumbedrag van € 1951 overschrijdt.

De belastingdienst controleert na afloop van het jaar aan de hand van de loonaangifte of er teveel premie Zvw is betaald. Als dat inderdaad zo is, wordt het verschil tussen het maximumbedrag en het meerdere naar rato direct aan u en de andere werkgever(s) terugbetaald.
Let op!

De terugbetaling moet u als negatief loon voor de werknemer in aanmerking nemen.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.