Dubieuze debiteuren en BTW

Indien u over 2006 dubieuze debiteuren heeft die niet meer zullen betalen, kunt u bij de inspecteur een verzoek indienen voor teruggave van de met betrekking tot die debiteuren door u afgedragen BTW.

Bij het verzoek moeten bewijsstukken inzake de oninbaarheid worden gevoegd. U ontvangt dan de betreffende BTW terug. Doe het verzoek bij de laatste aangifte van dit jaar, of in ieder geval direct na het vaststellen van de jaarrekening. Als het verzoek om teruggaaf te laat wordt ingediend, kan de teruggaaf worden geweigerd.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.