Balans en verlies- en winstrekening

Balans
Een balans is een onderdeel van de jaarrekening.
De balans van een onderneming geeft inzicht in de financiële positie van dat bedrijf.
Er kan ook een tussentijdse balans worden opgemaakt, voorafgaand aan de definitieve balans die altijd aan het van het jaar wordt opgemaakt. Al hoewel de balans altijd in het 2 of het 3 de maand van het nieuwe jaar wordt opgesteld, geeft dit toch het overzicht t/m 31-12 van het voorgaand jaar. De balans kent een debet en een credit zijde. Op de debetzijde (ook wel de bezittingen genoemd), zijn de vaste activa aanwezig. Onder vaste activa, komen de gebouwen, machines, inventaris. Daarnaast heb je de vlottende activa, dit is in het bijzonder vlottend genoemd omdat dit in aantallen en in bedrag telkens kunnen veranderen. Hieronder vallen namelijk, de voorraad goederen, debiteuren. Daarnaast hebben we de liquide middelen, dit zijn de geldelijke middelen van een onderneming. Hieronder vallen de bank, giro en de kas van een onderneming.
Op de creditzijde van een balans staat het eigen vermogen en de schulden. Onder de schulden kan je noemen, hypothecaire lening, leningen, crediteuren. Het eigen vermogen wordt bepaald door bezittingen minus de schulden. Het eigen vermogen kan nooit negatief zijn.

Verlies- en winstrekening
Een verlies- en winstrekening is ook een onderdeel van de jaarrekening.
Net als een balans kent een verlies- en winstrekening ook een debet en een credit zijde.
Op de debetzijde staat de omzet, indien het geval ook het verlies bedrag. Op de creditzijde staat de kostprijs van de inkopen en de kosten (personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, algemene kosten en afschrijvingen) en indien het geval, de winst.

Balans
Een balans is een onderdeel van de jaarrekening.
De balans van een onderneming geeft een inzicht in de financiële positie van dat bedrijf.
Er kan ook een tussentijdse balans worden opgemaakt, vooraf gaand aan de definitieve balans die altijd aan het van het jaar wordt opgemaakt. Al hoewel de balans altijd in het 2 of het 3 de maand van het nieuwe jaar wordt opgesteld, geeft dit toch het overzicht t/m 31-12 van het voorgaand jaar. De balans kent een debet en een credit zijde. Op de debetzijde (ook wel de bezittingen genoemd), zijn de vaste activa aanwezig. Onder vaste activa, komen de gebouwen, machines, inventaris. Daarnaast heb je de vlottende activa, dit is in het bijzonder vlottende genoemd omdat dit in aantallen en in bedrag telkens kunnen veranderen. Hieronder vallen namelijk, de voorraad goederen, debiteuren. Daarnaast hebben we de liquide middelen, dit zijn de geldelijke middelen van een onderneming. Hieronder vallen de bank, giro en de kas van een onderneming.
Op de creditzijde van een balans staat het eigen vermogen en de schulden. Onder de schulden kan je noemen, hypothecaire lening, leningen, crediteuren. Het eigen vermogen wordt bepaald door bezittingen minus de schulden. Het eigen vermogen kan nooit negatief zijn.

Verlies- en winstrekening
Een verlies- en winstrekening is ook een onderdeel van de jaarrekening.
Net als een balans kent een verlies- en winstrekening ook een debet en een credit zijde.
Op de debetzijde staat de omzet, indien het geval ook het verlies bedrag. Op de creditzijde staat de kostprijs van de inkopen en de kosten (personeelskosten, huisvestingskosten, verkoopkosten, algemene kosten en afschrijvingen) en indien het geval, de winst.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.