Liquiditeitsbegroting opstellen

De liquiditeitsbegroting geeft antwoord op de vraag hoe u volgend jaar zult draaien en uw rekeningen kunt blijven betalen. Het maken van deze begroting is zeker geen verspilde moeite. WR geeft antwoord op tien vragen over het hoe en wat van een cashflowbegroting. 1. Hoe maak ik deze begroting?
Door simpelweg de inkomsten en uitgaven tegenover elkaar te zetten.

2. Wat is het nut van een cashflowbegroting?
Zonder cashflowbegroting wordt een lening bij een bank erg moeilijk en wordt het lastig een goed inzicht te krijgen in een aantal wezenlijke zaken. Zoals in de financiële huishouding van het bedrijf, in overlevingskansen tijdens slechte tijden, in groeikansen, investeringsmogelijkheden en in cashmanagement.

3. Kan ik niet gewoon kijken naar wat er binnenkomt?
Dit is mogelijk, maar vooral in tijden van economische tegenslagen kan een slechte cashflowbegroting levensbedreigend zijn voor uw bedrijf.
U kunt bijvoorbeeld gaan investeren terwijl uw bedrijf dit helemaal niet kan opbrengen.

4. Wat levert het op?
Naast financieel inzicht ook opbrengstenoptimalisering of kostenminimalisering. U kunt immers op elk moment van de week besluiten overtollig geld op een meer renderende rekening met een hogere rente te zetten. Of ervoor kiezen de rekening van de ene BV die in de min staat aan te zuiveren met een rekening van de andere, zodat de rentelasten geminimaliseerd worden.

5. Een cashflowbegroting is dus eigenlijk zoiets als een winst- en verliesrekening?
Er zijn een aantal belangrijke verschillen. Een cashflowbegroting laat zien wanneer liquiditeitstekorten dan wel overschotten zijn te verwachten terwijl een winst-en-verliesrekening dit niet doet. Een cashflowoverzicht laat ziet òf er geld binnenkomt en zo ja, hoeveel.

6. Wat is het verschil tussen uitgaven en kosten?
Bij de winst- en verliesrekening begint u met het beoordelen van de kosten en uitgaven. Maar kosten hebben geen invloed op de kasstroom zolang het geen uitgaven worden. Een investering komt niet op de winst- en verliesrekening, maar is wel een uitgave en zal dus betaald moeten worden. Ook investeringen in voorraad en debiteuren leggen beslag op werkkapitaal. Omdat deze investeringen op uw werkkapitaal beslag leggen moeten deze terug te vinden zijn op de cashflowbegroting.

7. Stel ik een cashflowbegroting in mijn eentje op?
Nee, het is aan te bevelen om de juiste mensen te betrekken bij de begroting. Bij de cashflowbegroting voor een productiemachine is het wel zo raadzaam iemand van de productie erbij te betrekken. Een bedrijf dat op het randje zit met zijn kasstroom en te dure machines wil aanschaffen, krijgt onterecht problemen met de bank. Een te goedkoop begrote machine geeft cashflowtegenvallers die rampzalig kunnen zijn. Maar bedenk u wel dat uw medewerkers allemaal andere belangen hebben. Veel mensen willen meer dan ze nodig hebben. Als u slechts vraagt wat medewerkers nodig hebben, dan zullen zij vaak voor de hoofdprijs gaan. Zorg dat u koopt en begroot wat u echt nodig heeft.

8. En als het nou misgaat?
Een cashflowbegroting maakt u altijd in samenwerking met medewerkers. Mocht in de loop der jaren blijken dat bepaalde medewerkers er consequent naast zitten met hun begroting, dan zegt dat iets over de vooruitziende blik van deze mensen. Bekijk de voorspellingen van deze figuren dus met argusogen.

9. Hoe voorzichtig moet ik zijn bij het opstellen van de cashflowbegroting?
Elke ondernemer is een optimist, niets mis mee. Maar in het geval van een cashflowbegroting kan teveel optimisme gevaarlijk zijn. De verleiding is groot de cashflowoverzichten net iets rooskleuriger op te stellen en zo bijvoorbeeld een financiering bij een bank los te peuteren.

10. Draait het uiteindelijk allemaal om de juiste infomatie?
Zoals altijd geldt ook hier: trash in, trash out. Zorg dus dat u de juiste gegevens bij de hand heeft. Historische data, bankafschriften, ontvangsten en uitgaande betalingen. Hiermee brengt u het betalingsgedrag van uw klanten in kaart en houdt u het eigen betalingsgedrag tegen het licht. Samen met de commerciële afdeling maakt u een onderbouwde realistische omzetplanning met een aantal te verwachten economische scenario's. En voor alle mogelijke scenario's heeft u natuurlijk de benodigde maatregelen klaar liggen.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.