Conflicten tussen werknemers

Werknemers die een conflict hebben, moeten in principe zelf voor een oplossing zorgen.

Als het mogelijk is, kunt u, de leidinggevende, de gesprekspartner zijn tussen de werknemers.

  • Vraag aan de betrokken werknemers of ze bereid zijn hun verhaal te doen, zonder dat de andere werknemer het gesprek onderbreekt.
  • Vat beide verhalen samen om vast te stellen wat het probleem precies is.
  • Zo kunt u controleren wat het probleem is, zonder uw eigen mening hierin te leggen.
  • Laat de medewerkers hierna zelf oplossingen voorstellen. Als ze geen oplossing hebben, kunt u zelf een oplossing voorstellen.
  • Leg de oplossing vast op papier en spreek een periode af waarna gekeken wordt of het gewenste resultaat bereikt is.
  • Veeg het probleem niet van tafel.
  • Kies geen partij.
  • Probeer niet het probleem te weerleggen.
  • Pak het probleem constructief aan.
  • Spreek niet met de medewerkers afzonderlijk om tot een oplossing komen.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.