Liquiditeit

De balans geeft inzicht in de liquiditeit van een onderneming.

De liquiditeit is de mate waarin de onderneming op korte termijn aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen.

1.Liquiditeit (current ratio)= vlottende activa + liquide middelen / kort VV
2.Liquiditeit (quick-ratio)= vlottende activa – voorraden + liquide middelen / kort VV

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.