Bypass-management

Bypass-management (bypass = omleiding)

Oorspronkelijk een term welke gebruikt wordt binnen het vakgebied van de cardioloog. Op het financieel vlak maken wordt ook vaker gebruikt gemaakt van een omleiding om een de verstoring og afsluiting te omzeilen en op te lossen. Het doel van de omleiding is het doorgaan van het proces. Wel is het gevaar dat de gebruikte omleiding als een standaard oplossingformule gebruikt kan worden, terwijl elke storing zijn eigen benadering verdient.

 

Belangrijke onderdelen van bypass-management:

 • Communicatie, duidelijk maken dat er ook gevaren zijn en dat de bijdrage van de medewerkers bij oplossing van de storing van eimentbelang is omdat ze de expertise en vindingrijkheid bezitten, welke vaak over het hoofd gezien wordt.
 • Registratie: deit is van belang om inzicht te krijgen in het aantal bypasses die nodig zijn en de effecten ervan. Wat moet geregistreerd worden?
 1. proces of afdeling waar de storing is opgetreden
 2. aard van de storing
 3. gekozen oplossing(omleiding)
 4. tijdverloop van de omleiding
 5. tijdverloop processtop
 6. betrokken medewerkers
 7. "slachtoffers" van de storing
 • Analyse: periodeieke analyse van de verzamelde data en afwerking aan de hand van prioriteit.
 • Management : sturen en controleren van de omleiding.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.