Creativiteitsmanagement

Tips om structureel het goede idee de ruimte te geven

Innovatieve en vernieuwende ideeën worden belangrijk in deze tijd. De hedendaagse economie komt het steeds meer aan op het oorspronkelijke idee. Hier onder wat tips om structureel het goede iee de ruimte te geven.

  1. verlaat de notie dat uw medewerkers er zijn om uw ideeën uit te voeren, maar transformeer uzelf tot iemand die andermans invallen op het schild hijst.
  2. oogst ideeën uit alle geledingen. Creëer een omgeving waar mensen veilig zijn om ideeën te opperen en die alle aspecten van hun identiteit de ruimte geeft.
  3. zorg voor mensen met verschillende disciplines, achtergrond en expertise om mee te denken. Variatie aan invalshoeken loont.
  4. scherm uw creatieven af van bureaucratisch geneuzel
  5. pas op met het aan banden leggen van het creatieve proces. Dus geen teugelsinde gedachtevormende fase, maar wel als een idee gecommercialiseerd moet worden.
  6. niet onbelangrijk, zorg voor een filter. Vanuit vele ideeën zijn er maar enkele echt kansrijk. Een audit-commissie die wederom uit een diverse groep bestaat is hierin het meest succesvol.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.