Controle van uw omzetbelasting (BTW)

De fiscus duikt ook in de administratie van uw omzetbelasting. Deze moet uiteraard kloppen bij uw winst- en verliesrekening. Maar er zijn meer punten waar de inspecteur zijn oog op laat vallen.

Aansluiting
Een belangrijk punt bij de BTW-controle is de aansluiting van uw aangifte bij uw winst- en verliesrekening. Deze moeten namelijk kloppen.

Facturen
De inspecteur kijkt zowel naar de verzonden als de ontvangen facturen. Hier vinden nogal eens correcties plaats. Als bijvoorbeeld de BTW niet afzonderlijk is vermeld op een ontvangen factuur, dan is er geen BTW-aftrek mogelijk. Ook de tenaamstelling van de factuur is van belang. Met een onjuiste tenaamstelling verspeelt u in beginsel het recht op aftrek.

Privégebruik auto's
Het privégebruik van de auto's (van uzelf en van uw personeel) is een ander controlepunt. De belastinginspecteur beoordeelt hier of u binnen de grenzen van het Besluit uitsluiting aftrek (BUA) blijft.

Nultarief
Heeft u geleverd tegen het nultarief? Dan wil de controleur zeker de bewijzen zien waaruit blijkt dat u het nultarief terecht heeft toegepast. Bij leveringen naar andere EU-lidstaten moet u bewijzen dat de goederen naar de andere EU-lidstaten zijn vervoerd. Bijvoorbeeld met een vrachtbrief van een transporteur.

Rittenstaat
Als u de goederen zelf vervoert, zorg er dan voor dat u een rittenstaat heeft of andere aantekeningen waaruit blijkt dat u dat vervoer heeft verricht. Denk daarbij aan benzinebonnen van tankstops onderweg, eventueel logies, eten en drinken onderweg enzovoort. Verder moet u een BTW-identificatienummer hebben van de ondernemer aan wie u levert.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.