Vrijgestelde diensten omzetbelasting

Een aantal diensten en leveringen is vrijgesteld van omzetbelasting. Wanneer een vrijstelling van toepassing is, hoeft u geen btw in rekening te brengen of af te dragen aan de belastingdienst. Vrijgestelde diensten voor de omzetbelasting hebben ook gevolgen voor de voorbelasting die u terug kunt vragen.

Diensten en leveringen die vrijgesteld kunnen zijn
Bij vrijgestelde diensten voor de omzetbelasting, dient u te denken aan:

 • Levering of verhuur van onroerende zaken
 • Kinderopvang
 • Diensten door medici of paramedici
 • Verplegen en verzorgen van personen in een inrichting
 • Levering van goederen en diensten door begrafenisondernemers
 • Verzekeringen en diensten van tussenpersonen
 • Onderwijs (let op: per 1 april 2007 zijn alle aanbieders van onderwijs en cursussen verplicht vrijgesteld van btw!)
 • Diensten voor jeugdwerk
 • Sportorganisaties
 • Journalisten
 • TPG post

Binnen bovenstaande groepen zijn vaak nog aanvullende eisen gesteld aan de vrijstelling van omzetbelasting. Indien u zeker wilt zijn of uw levering of dienst vrijgesteld is van omzetbelasting, dan neemt u het beste contact op met uw belastingadviseur of de belastingdienst.

Verschil vrijgestelde diensten en diensten belast met 0%
Het is van belang om u bewust te zijn van het verschil tussen diensten en leveringen, die vrijgesteld zijn van omzetbelasting en diensten en leveringen die belast zijn met 0%. In beide gevallen dient u geen omzetbelasting op de factuur te vermelden. Het grote verschil zijn de gevolgen voor de aftrek van voorbelasting.
Enkele voorbeelden van diensten en leveringen belast met 0%:

 • Intracommunautaire leveringen
 • BTW verlegd aan opdrachtgever

Gevolgen voor de aftrek van voorbelasting bij vrijgestelde diensten en leveringen
Als ondernemer voor de omzetbelasting kunt u normaliter de betaalde omzetbelasting terugvragen middels de aangifte omzetbelasting. Wanneer u vrijgestelde diensten verricht gaat dit niet helemaal op. Wanneer de betaalde omzetbelasting betrekking heeft op de kosten en investeringen voor vrijgestelde prestaties, dan is deze niet terug te vragen. Zodoende is deze niet terug te vragen omzetbelasting een extra kostenpost voor uw onderneming. Sommige betaalde omzetbelasting heeft betrekking op belaste diensten en vrijgestelde diensten en is niet direct aantoonbaar toe te rekenen aan de ene of andere categorie. Hiervoor dient u de verhouding belaste omzet/ totale omzet te berekenen en toe te passen op deze "gemengde btw". Een voorbeeld is het btw privé gebruik van een zakelijke auto.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.