Wettelijk recht op waardeoverdracht soms dure grap voor de nieuwe werkgever

Een werknemer heeft bij de overgang naar een andere werkgever het recht om het bij zijn oude werkgever opgebouwde pensioen in te brengen in de pensioenregeling van zijn nieuwe werkgever. Dit wordt het wettelijk recht op waardeoverdracht genoemd. Zo’n waardeoverdracht kan echter voor hoge kosten zorgen voor de nieuwe werkgever. Het is nu natuurlijk de vraag hoe u als nieuwe werkgever zo’n waardeoverdracht kunt voorkomen. Daarbij is het van belang om te weten wanneer zo’n waardeoverdracht voordelig uitpakt voor de werknemer. Dit blijkt alleen het geval te zijn wanneer de nieuwe pensioenregeling een eindloonregeling is en het salaris in de toekomst naar verwachting nog redelijk zal stijgen. Reden hiervoor is dat de hoogte van de aanspraken die verkregen zijn vanuit de waardeoverdracht meestijgen met het salaris. Echt te voorkomen is een waardeoverdracht echter niet omdat dit recht wettelijk is vastgelegd. Tip: Het is raadzaam om de problematiek van de waardeoverdracht vooraf bij de indiensttreding aan de orde te stellen. Als u op heldere wijze aan een nieuwe werknemer laat zien dat waardeoverdracht hem geen voordeel oplevert, terwijl het bij u tot forse extra kosten kan leiden, zal een nieuwe werknemer die zicht redelijk opstelt naar verwachting afzien van waardeoverdracht. Dit kan u een hoop geld besparen!

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.