Checklist doorstart faillissement

De strategie om een doorstart te maken is er een met aanzienlijke risico’s.
Zonder deugdelijke voorbereiding van het faillissement en heldere aanpak in de periode daarna is de kans groot dat uw onderneming voorgoed tot stilstand komt.

Failliet gaan en een doorstart maken komen in beeld wanneer u als ondernemer en/of  DGA  voor formele en informele zaken, bij de herstructurering van bedrijfsactiviteiten, geen tijd of geld meer hebt.

Failliet gaan betekent dat u de gang van zaken binnen uw bedrijf definitief niet in eigen hand hebt. De curator is baas! Een doorstart kan vastlopen op deze factor die moeilijk te beïnvloeden is.

Een succesvolle doorstart kan maar een keer en gebuurt snel. Het bedrijf moet na het faillissement blijven doordraaien. Zowel klanten als leveranciers willen zekerheid. Belangrijke klanten en leveranciers kunnen bij lang getreuzel overstappen naar uw concurrent. Binnen een week moet de doorstart geregeld zijn!

De periode kort na het uitspreken van het faillissement is altijd hectisch. Er komen zaken op u af waar u nog nooit meet te maken heeft gehad. Wanneer u hierop niet voorbereid bent zal het moeilijk blijken het overzicht te behouden.

Een snelle en gestructureerde afwikkeling van de doorstart is alleen mogelijk bij een goede voorbereiding met behulp van vakspecialisten, op financieel, fiscaal en juridisch gebied.

Een doorstart kan maar een keer!!!!
Wat zijn de gevolgen en hoe kun je het doen?

Wanneer is een doorstart faillissement realiseerbaar?

 • Zwakke solvabiliteit: een van ‘ creative accounting’ en reorganisatiekosten geschoord eigen vermogen dat minder dan 10% van het balanstotaal bedraagt.
 • De noodzaak tot snelle kostenreductie met meer dan 30% die langs reguliere weg wordt geblokkeerd door juridische (huurcontracten, claims e.d.) of personele (anciënniteit e.d.) problemen.
 • Een zwakke liquiditeit: volgetrokken kredietlijnen, maar een aanzienlijke additionele liquiditeitsbehoefte (feitelijk, verliesfinanciering) voor het doorvoeren van een reguliere kostensanering.

Doorstart faillissement Do’s

 • Bezint eer ge begint -> weeg de risico’s goed af.
 • Laat u op tijd (al voor het faillissement) bijstaan door specialisten: in faillissement gespecialiseerde accountants, fiscalisten en juristen.
 • Ga back to basics -> terug naar de basis van direct renderende activiteiten, er zijn geen middelen om nieuwe activiteiten op te starten!
 • Snijd diep -> een tweede saneringsronde is waarschijnlijk niet haalbaar, gebruik de eerste goed.
 • Zorg voor strategische beweging -> een onderneming die failliet gaat heeft bijna altijd een strategische probleem. Het gaat niet voor niets slecht. Stel dus een ondernemingsplan op dat verder gaat dan “ meer van hetzelfde met minder mensen”
 • Zorg voor (tijdelijk) additionele managementcapaciteit -> voor de overbrugging van de doorstartproblemen.
 • Pas het management aan -> management is blijkbaar niet capabel, het gaat niet voor niets slecht!
 • Zorg voor voldoende financiering.
 • Houd cruciale medewerkers op de hoogte.
 • Neem het overleg met de curator serieus.

Doorstart faillissement Dont’s

 • Focus niet op technicals -> het gaat om ervaring met doorstarts en niet om checklists.
 • Verlaat u niet op uw huisadviseur, maar schakel specialisten in! Uw huisadviseur heeft het tij niet kunnen keren, en heeft een doorstart wellicht niet eerder meegemaakt. Denk ook aan de huisbankier.
 • Hou uw bankier niet buiten de plannen -> je hebt de bankier nodig!
 • Haal de B.V. niet leeg vlak voor het faillissement onder het motto “dat hen ik maar vast”. De curator draait toch alles terug en het onderling vertrouwen dat nodig is voor een snellen doorstart is weg.
 • Laat belangrijke klanten en leveranciers niet in het ongewisse.
 • Speel geen versoppertje.
 • Laat u niet verleiden tot personele compromissen -> kies voorde beste en ga met een minimale bezetting door!

Doorstart stappen faillissement noodscenario

Het maken van een doorstart begint voor een faillissement
Het noodscenario omvat o.a. de volgende stappen uit te voeren voor het faillissement:

 1. stel een ondernemingsplan op voor de periode na doorstart.
 2. Laat onroerende en roerende zaken waarderen. Op deze manier kunt u snel tot zaken komen met de curator.
 3. Regel de financiering van de doorstart. Peil tijdig de ideeën van de bank om een doorstart te financieren, en onderzoek indien nodig andere financieringsmogelijkheden.
 4. Voorkom bestuurderaansprakelijkheid (ook als aandeelhouder!).
  Stel zoveel mogelijk privé-vermogen veilig maar haal om “vijf voor twaalf” geen rare trucs uit. Meld tijdig uw betalingsonmacht bij de fiscus.
 5. Informeer die klanten en leveranciers die cruciaal zijn voor een succesvolle doorstart.
 6.  Zorg dat de nieuwe B.V. klaar staat.

Na het faillissement moeten er snel zaken gedaan worden
Na het uitspreken van het faillissement is snelheid het enige dat telt. Ook voor de curator, want een draaiende onderneming levert meer op voor de boedel:

 • onderhandel met curator over de overname van dat deel van de activa en het personeel dat past binnen het ondernemingsplan van de doorstart. Probeer hierbij niet voor een dubbeltje op de eerste rang te zitten. Er zijn altijd kapers op de kunst, bedrijven die gespecialiseerd zijn in het opkopen van failliete boedels. Het keer zoveel.
 • Betrek de bank bij het overleg met curator. Vaak zal de bank moeten meewerken aan de doorstart omdat zij het pandrecht heeft op machines en inventaris. Ieder aanbod aan de curator zal dus gedaan moeten worden onder het voorbehoud dat bank akkoord gaat.
 • Blijf tijdens dit onderhandelingsproces belangrijke relaties en medewerkers informeren zonder toezeggingen te doen die u niet kunt nakomen. Alles of valt met vertrouwen!
 • Waneer de doorstart niet binnen een week geregeld is, overweeg dan het plan opnieuw. Ieder dag dat doorstart langer duurt, wordt her bedrijf minder waard.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.