Herplaatsing medewerkers

Een organisatie start een herplaatsingstraject wanneer medewerkers dreigen hun baan te verliezen of uit moeten kijken naar een andere functie. In zo’n traject onderneemt een organisatie acties om een medewerker zo goed mogelijk te begeleiden. Het slagen van een herplaatsingstraject staat of valt met het inzetten van passende communicatie-instrumenten en Human Resource-instrumenten. Ook het moment waarop u deze instrumenten inzet binnen het herplaatsingtraject is mede bepalend voor het succes.

Hieronder ziet u een voorbeeld van een stappenplan voor het herplaatsen van medewerkers. Afhankelijk van de situatie in uw eigen organisatie kunt u stappen toevoegen of weglaten.

1. Informeren van de vakbonden en de ondernemingsraad
Nog voordat de directie de leidinggevende en de medewerkers op de hoogte stelt van de reorganisatie, worden de vakbonden en de ondernemingsraad geïnformeerd.

2. Het opstellen van een sociaal plan
In een sociaal plan legt een organisatie vast hoe zij omgaat met de personele consequenties van een reorganisaties. Medewerkers kunnen een beroep doen op dit sociaal plan.

3. Indienen adviesaanvraag bij de ondernemingsraad
De organisatie dient vervolgens een adviesaanvraag in waarin de personele consequenties vermeld staan van de reorganisatie.

4. In- en extern onderzoek
Als de personele consequenties bekend zijn, kijkt de organisatie samen met uitzendbureaus en outplacementbureaus naar herplaatsingsmogelijkheden van de betrokken medewerkers.

5. Opstellen mobiliteitsplan
Een volgende stap is het opstellen van een mobiliteitsplan waarin staat vermeld welke ondersteuning de organisatie verleent aan medewerkers bij het zoeken naar een andere functie.

6. Voorlopig plaatsingsschema
De afdeling HRM maakt een voorlopig plaatsingsschema waarin staat welke medewerkers hun functie behouden en welke niet.

7. Perspectiefgesprek
Wanneer het plaatsingschema bekend is, horen medewerkers in een persoonlijk gesprek met hun leidinggevende of hun functie vervalt. De medewerkers ontvangen hiervan een schriftelijke bevestiging.

8. Inventarisatiegesprek
In het inventarisatiegesprek bespreekt een adviseur van de afdeling HRM de wensen en mogelijkheden van de individuele medewerker.

9. Definitief plaatsingsschema
Nadat alle inventarisatiegesprekken zijn gehouden maakt de afdeling HRM een definitief plaatsingsschema.

10. Bestemmingsgesprek
De direct leidinggevende bespreekt vervolgens met iedere medewerker van wie de functie vervalt, of de medewerker binnen of buiten de organisatie herplaatst zal worden.

11. Direct aanbod passende functie
Medewerkers die binnen de organisatie blijven krijgen zo snel mogelijk een passende functie aangeboden.

12. Interne bemiddeling
De medewerkers van wie de functie vervalt, zoeken met hulp van de afdeling HRM of naar andere functies binnen de organisatie.

13. Externe bemiddeling
Wanneer interne bemiddeling niet mogelijk is, gaat de medewerker op zoek naar functies buiten de organisatie. Dit gebeurt met inbreng van uitzendbureaus en outplacementbureaus.

14. Vertrekregeling
Wanneer een medewerker van wie een functie vervalt zelf ontslag neemt, geeft de organisatie eventueel een vergoeding.

15. Herplaatsing andere externe functie
Een medewerker krijgt een andere functie aangeboden buiten de organisatie of vindt deze zelf en accepteert deze.

16. Beëindiging dienstverband
In het uiterste geval beëindigt een organisatie het dienstverband zonder dat een medewerker een geschikte functie heeft gevonden.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.