Ondernemingsraad en vakbonden

Heeft uw organisatie meer dan 35 medewerkers? Dan is het verplicht een ondernemingsraad (OR) op te richten. U bent dan ook verplicht de ondernemingsraad tijdig te informeren en om advies te vragen bij reorganisaties en andere ingrijpende veranderingen. In de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) kunt u hier meer over lezen. Wanneer het gaat om fusies en collectief ontslag moet u ook de vakbonden inschakelen.

 

Inschakelen OR
Een ondernemingsraad heeft twee doelen: het behartigen van de belangen van de organisatie en het behartigen van de belangen van het personeel. Alleen bij belangrijke veranderingen bent u wettelijk verplicht de ondernemingsraad om advies te vragen. Toch is het verstandig om dit ook bij kleinere veranderingen te doen (Lange, 1990). U heeft er immers niets aan om er een veranderplan doorheen te drukken zonder dat u kunt rekenen op een draagvlak. waarom zou u de ondernemingsraad niet gebruiken om erachter te komen hoe de voorstellen bij de achterban vallen?

Inschakelen vakbond
U hoeft ook niet terughoudend te zijn bij het inschakelen van de vakbonden. Wanneer u de noodzaak aantoont van een verlies aan arbeidsplaatsen, zullen vakbonden het u niet extra moeilijk gaan maken. De belangrijkste rol van de vakbonden bij een reorganisatie is het afsluiten van een goed sociaal plan. In zo’n plan legt een organisatie bijvoorbeeld vast of medewerkers wel of niet gedwongen ontslagen kunnen worden, welke regelingen er zijn om mensen om te scholen voor een andere functie en wie er in aanmerking komt voor een vervroegde uittredingsregeling.

Inschakelen OR
Een ondernemingsraad heeft twee doelen: het behartigen van de belangen van de organisatie en het behartigen van de belangen van het personeel. Alleen bij belangrijke veranderingen bent u wettelijk verplicht de ondernemingsraad om advies te vragen. Toch is het verstandig om dit ook bij kleinere veranderingen te doen (Lange, 1990). U heeft er immers niets aan om er een veranderplan doorheen te drukken zonder dat u kunt rekenen op een draagvlak. waarom zou u de ondernemingsraad niet gebruiken om erachter te komen hoe de voorstellen bij de achterban vallen?

Inschakelen vakbond
U hoeft ook niet terughoudend te zijn bij het inschakelen van de vakbonden. Wanneer u de noodzaak aantoont van een verlies aan arbeidsplaatsen, zullen vakbonden het u niet extra moeilijk gaan maken. De belangrijkste rol van de vakbonden bij een reorganisatie is het afsluiten van een goed sociaal plan. In zo’n plan legt een organisatie bijvoorbeeld vast of medewerkers wel of niet gedwongen ontslagen kunnen worden, welke regelingen er zijn om mensen om te scholen voor een andere functie en wie er in aanmerking komt voor een vervroegde uittredingsregeling.

Tips

  • Betrek de vakbonden er tijdig bij als in uw organisatie de werkgelegenheid dreigt af te nemen; speel open kaart.
  • Dien tijdig een adviesaanvraag in en geef de ondernemingsraad goed inzicht in de voorgenomen veranderingen.
  • Zorg ervoor dat in de adviesaanvraag een hoofdstuk komt waarin staat hoe uw organisatie de medewerkers gaat informeren.
  • Bied ondersteuning aan de ondernemingsraad bij het communiceren naar hun achterban over de voorgenomen veranderingen. U kunt bijvoorbeeld behulpzaam zijn bij het ontwikkelen van eigen communicatie-uitingen.

Vind je vaste baan

Al 28 jaar is WR het Werving en Selectie bureau voor vaste banen.